Přihlášení respondentů a bezpečnost

Dotazované osoby se ke konkrétnímu dotazníku přihlašují pomocí osmimístného kódu, který obdrželi od správce (Správa kódů).

Nezdařené přihlášení

V případě, že dotazník ještě nebyl spuštěn, nebo již byl uzavřen, přihlášení se nezdaří a je vypsáno příslušné upozornění.

Pokud je dotazník uzavřen v okamžiku, kdy jej dotazovaný právě vyplňuje, je tato osoba automaticky odhlášena a vyplněné odpovědi započítány.
Z bezpečnostních důvodů má respondent pět pokusů na zadání kódu. Poté musí chvíli čekat a teprve poté může zkusit zadat kód znovu. Časová prodleva se vždy o půl minuty prodlouží.

Řádné přihlášení

Pokud se respondent ke spuštěnému dotazníku úspěšně přihlásí, je přesměrován na Úvod, kde získá základní informace potřebné k vyplnění dotazníku a jeho ukončení.