Seznam dotazníků

Dotazníky se mohou nacházet ve třech sekcích:

  • Přichystané dotazníky
  • Spuštěné dotazníky
  • Zodpovězené dotazníky

Podle vašich potřeb jsou postupně přesouvány z jedné fáze do druhé.

Kliknutím na název dotazníku se otevře nabídka možností, které jsou právě k dispozici.

Najetím myši na symbol žárovky u Spuštěných dotazníků a Zodpovězených dotazníků se zobrazí informace o datu a čase spuštění, případně ukončení.

Přichystané dotazníky

Po vytvoření se dotazník automaticky objeví v této sekci a je možné jej libovolně obměňovat. Jakmile jsou do dotazníku přidány otázky a vygenerovány přístupové kódy pro dotazované, lze přejít k fázi spuštění dotazování (před názvem dotazníku se objeví zelený křížek ).

V případě, že není některá z podmínek splněna, zobrazí se před názvem dotazníku šedý křížek . Po najetí myši na ikonu se objeví bližší informace.

Spuštěné dotazníky

Dotazník je spuštěn a respondenti se mohou přihlašovat a odpovídat na otázky. Můžete přímo vidět, kolik osob již dotazník vyplnilo (započítáni jsou, zodpoví-li alespoň jednu otázku).

Stále můžete přejmenovat dotazník, měnit informaci pro dotazované a částečně pracovat s kódy (lze je přidávat a tisknout; mazat lze pouze ty, které ještě nebyly použity k zodpovězení dotazníku). Dále si můžete zobrazit a tisknout průběžné výsledky. Dodatečná úprava otázek není dovolena, přístupný je pouze jejich náhled.

V případě, že dotazník ještě nebyl nikým vyplněn, je umožněno jej ukončit a přesunout zpátky do Přichystaných dotazníků k dalším úpravám.

V druhém případě ukončení přesune dotazník do sekce Zodpovězené dotazníky.

Zodpovězené dotazníky

V této poslední fázi můžete zobrazit a tisknout výsledky dotazování, smazat dotazník i s výsledky a měnit název dotazníku.