Smazání dotazníku

Zodpovězený dotazník je možné smazat. Odstraněn bude nejen samotný dotazník, ale i výsledky dotazování.