Správa otázek

V této sekci můžete přidávat, upravovat, mazat otázky a měnit jejich pořadí v dotazníku.

Otázky je možné upravovat pouze ve fázi Přichystané dotazníky, v ostatních dvou je k dispozici pouze jejich náhled.

Maximální počet otázek, které může jeden dotazník obsahovat, je třicet.

Přidání otázky

Klikněte na odkaz "přidat otázku" a v prvním kroku zvolte typ otázky.

Pokud již dotazník alespoň jednu otázku obsahuje, je nabídka širší:

  • pokud vytváříte otázku, která je podobná jiné, jež se už v dotazníku nachází, můžete vytvořit její přesnou kopii (a dodatečně ji poté upravit)
  • můžete si vybrat, jestli bude vytvářená otázka zařazena na začátku nebo konci dotazníku

Ve druhém a zároveň posledním kroku vyplníte požadované zadání otázky, případně odpovědi k výběru.

Úprava otázky

V seznamu otázek klikněte na ikonu tužky u té, kterou chcete upravovat.

Změny potvrďte tlačítkem Uložit.

Smazání otázky

V seznamu otázek klikněte na ikonu červeného křížku u té, kterou chcete smazat.

Změna pořadí

Pokud se v dotazníku nacházejí alespoň dvě otázky, máte možnost změnit jejich pořadí (ve stejném sledu jsou zobrazeny i respondentům). K přesunu otázek o jednu pozici slouží ikony ve tvaru šipek .