Typy otázek

Níže následuje seznam typů s ukázkami. Většina otázek navíc umožňuje rozšíření o textové pole "Další sdělení", které můžete libovolně pojmenovat.

1)  Výběr jedné odpovědi
 

Můžete zadat až 15 možností a dle potřeby přidat odpověď Jiné.

2)  Výběr více odpovědí
 

Můžete zadat až 15 možností a dle potřeby přidat odpověď Jiné.

3)  Jednořádková odpověď
 

Pro odpověď do 255 znaků.

4)  Víceřádková odpověď
 

Pro odpověď do 10000 znaků.

5)  Výběr jedné odpovědi (z rozbalovacího seznamu)
 

Můžete zadat až 30 možností a dle potřeby přidat odpověď Jiné.

6)  Výběr tří odpovědí (z rozbalovacích seznamů)
 

Můžete zadat až 30 společných možností. Všechny odpovědi mají stejnou váhu.

7)  Známka 1 až 5