Účty správců

Po přihlášení je možné v sekci "správci" přidávat a odstraňovat správce, upravovat jejich přihlašovací jména, měnit přístupová hesla.

Všichni správci mají do administrace rovnocenný přístup.

Přihlašovací jméno se může skládat až z dvaceti písmen bez diakritiky a čísel, délka hesla není omezena.
Pokud je vytvořen pouze jeden správcovský účet, nelze jej nechtěně smazat.