Vytvoření dotazníku

Nový dotazník přidáte přes odkaz "vytvořit nový dotazník" na hlavní straně administrace.

Na začátku můžete zvolit, zdali bude dotazník zcela prázdný (ponecháte nevybráno), nebo jej naplníte otázkami některého dříve vytvořeného dotazníku (vyberete jeho název).

Jedinou povinnou položkou je Název dotazníku o délce až čtyřicet znaků.

Název nemusí být unikátní, pokud však zadáte stejný, jaký používá jiný dotazník, objeví se upozornění v podobě informačního vykřičníku.

Posledním údajem, jenž můžete vyplnit, je Informace pro dotazované. Je určená respondentům, kterým se po přihlášení k dotazníku zobrazuje na první straně, v sekci Úvod. Může obsahovat informaci, kdy plánujete dotazník uzavřít a podobně.

Potvrzením dojde k vytvoření dotazníku a přesměrováním na stránku Úprava dotazníku.